1. Home
  2. Tots els productes
  3. Regulador Dinàmic Flux Mitjana Capacitat

Regulador Dinàmic Flux Mitjana Capacitat

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

El Regulador Dinàmic de Flux (DFR) ha estat dissenyat per equilibrar les taxes de producció entre successives estacions en la mateixa línia de producció, absorbint les ineficiències causades per les aturades planificades o fortuïtes de la línia. El DFR acumula productes automàticament quan es produeix l’aturada i els allibera de nou quan les condicions normals de funcionament s’han restablert.

Regulador Dinámico Flujo Mediana Capacidad - Inprosy

El Regulador Dinàmic de Flux de Mitja Capacitat (DFR-MC) ha estat dissenyat per equilibrar els ritmes de producció entre estacions successives d’una mateixa línia de producció, i absorbir les ineficiències causades per diferents velocitats de treball o per les aturades de curta durada que es puguin produir.

El DFR-MC permet que la línia continuï operant al ritme previst i contínuament, ja que compensa les possibles aturades amb la seva capacitat dinàmica d’acumulació. D’aquesta manera, el DFR-MC acumula els productes automàticament quan es produeix una aturada o pèrdua de velocitat, i els allibera de nou a la línia quan les condicions de treball normals es restableixen.

El DFR-MC es ideal per necessitats d’acumulació mitjanes des de 15 fins a 200 metres que és pot aconseguir combinen canals i nivells, o enllaçant unitats successives, en funció de l’espai disponible.

Slide
Menu