Acumular

Acumulació i desacumulació dinàmica, FIFO i sense pressió, del flux de productes entre estacions de treball per absorbir els efectes causats per aturades fortuïtes o planificades i augmentar el rendiment de les línies de producció.

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics