Amb cada instal·lació d’un equip Inprosy es fa una formació en l’àmbit operatiu i en l’àmbit tècnic. En aquesta formació es tracten tant les tasques d’utilització dels equips Inprosy en el dia a dia com les activitats de manteniment fins al nivell requerit pel client.

Aquesta formació es fa amb l’objectiu principal que el client conegui al màxim el seu dispositiu i sigui tan autònom en la seva utilització com sigui possible.