1. Home
  2. Tots els productes
  3. Voltejador d’envasos

Voltejador d’envasos

flascons

pots

ampolles

El Voltejador d’Envasos (RI) és un dispositiu que rep envasos en un flux continu, els sosté i els transporta individualment, els inverteix per permetre el seu buidatge i esbandida, neteja o desinfecció, i els retorna a la seva posició d’ompliment.

Volteador de envases - Inprosy

El Voltejador d’Envasos (gamma RI) és un dispositiu que rep contenidors en un flux continu, els subjecta, transporta individualment i els inverteix per netejar-los mitjançant un bufat i permetre’n tractament de la neteja o desinfecció.

Els dispositius de la gamma RI són adaptables a les necessitats específiques de cada cas, tant en l’alçada i orientació dels punts de recepció i lliurament de productes, com en la forma concreta en què es produeix la subjecció d’aquests.

El mecanisme de neteja o desinfecció també és configurable en funció de les necessitats del client.

Per la seva adaptabilitat, els Voltejador d’Envasos de la gamma RI són aptes per a envasos de formes i dimensions variades, incloent-hi ampolles de poca alçada.

Els productes són tractats amb una subjecció ferma, individual i sense pressió, i això fa que els Voltejadors RI siguin adequats per a envasos fràgils o delicats.

Les solucions RI es poden configurar de forma aïllada com a màquines individuals, o poden formar part d’un projecte més ampli, que s’integra i s’adapta a les seves característiques.

Menu