Voltejador d’envasos

flascons

pots

ampolles

El Voltejador d’Envasos (RI) és un dispositiu que rep envasos en un flux continu, els sosté i els transporta individualment, els inverteix per permetre el seu buidatge i esbandida, neteja o desinfecció, i els retorna a la seva posició d’ompliment.

Volteador de envases - Inprosy

El Voltejador d’Envasos (gamma RI) és un dispositiu que rep contenidors en un flux continu, els subjecta, transporta individualment i els inverteix per netejar-los mitjançant un bufat i permetre’n tractament de la neteja o desinfecció.

Els dispositius de la gamma RI són adaptables a les necessitats específiques de cada cas, tant en l’alçada i orientació dels punts de recepció i lliurament de productes, com en la forma concreta en què es produeix la subjecció d’aquests.

El mecanisme de neteja o desinfecció també és configurable en funció de les necessitats del client.

Per la seva adaptabilitat, els Voltejador d’Envasos de la gamma RI són aptes per a envasos de formes i dimensions variades, incloent-hi ampolles de poca alçada.

Els productes són tractats amb una subjecció ferma, individual i sense pressió, i això fa que els Voltejadors RI siguin adequats per a envasos fràgils o delicats.

Les solucions RI es poden configurar de forma aïllada com a màquines individuals, o poden formar part d’un projecte més ampli, que s’integra i s’adapta a les seves característiques.

 • Subjecció individual de cada producte
 • Volteig en continu
 • Sistema integrat de desinfecció
 • Totalment configurable
 • Fàcil integració en línia actual
 • Dissenys de fàcil adaptació a canvis d’ubicació
 • Velocitats de fins a 60 m/min
 • Transport en continu
 • Forma dels productes transportats: cilíndrica o quasi cilíndrica
 • Suport lateral per mitjà de wedge
 • Sistema integrat de desinfecció
 • Entrada i sortida de productes a la mateixa altura o a diferents nivells
 • Volteig sense pressió entre productes
 • Control integrable amb el de la línia
 • Construcció en acer inoxidable
 • Mides: fins a 3,5 m x 2 m x 3,5 m
 • Consum elèctric: de 0,33 kW a 0,90 kW
 • Requisits de seguretat segons la normativa de la UE

En quines indústries es pot utilitzar?
Potencialment es pot utilitzar en qualsevol indústria. El límit està marcat pel pes i el volum del producte a transportar.

Quins tipus de productes es poden transportar?
Els voltejadors d’INPROSY poden transportar qualsevol producte dins d’unes limitacions de pes i mida. A tall d’exemple, podrien ser: flowpacks, capses, ampolles, doypacks, pots, flascons, components mecànics, components electrònics, etc.

Quines són les dimensions mínimes dels productes a transportar?
No hi ha cap mida mínima del producte a transportar. Tot depèn de la geometria del producte i de la configuració de la solució.

Quines són les dimensions màximes dels productes a transportar?
Depenent de la forma i el pes del producte, els límits màxims estarien al voltant de 600 x 500 x 500 mm. Per a dimensions superiors s’estudiarien solucions a mida.

Quin és el pes mínim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, no hi hauria limitació de pes mínim del producte.

Quin és el pes màxim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, el límit màxim de pes seria de 20 kg. S’estudiarien solucions a mida per a pesos més alts.

El dispositiu és de dimensions i capacitats estàndard o es fa a mida?
La gamma de solucions INPROSY inclou una línia de productes estàndard adaptables a les necessitats específiques de cada situació. A més, INPROSY desenvolupa solucions a mida a través del seu departament d’enginyeria.

Quina cadència de peces pot transportar/barrejar?
Els determinants de la cadència són el pes i la forma del producte. Tenint en compte aquests factors, les solucions INPROSY no serien adequades per a cadències que impliquen velocitats superiors a 60 m/min.

Pot transportar diferents productes alhora?
Sí, és possible.

Pot connectar-se amb altres dispositius o robots?
Sí, és possible.

És modificable en el futur, en cas que necessiti ampliar o reduir la capacitat?
Les solucions INPROSY són modulars i, per tant, adaptables i modificables.

Quin tipus i freqüència de manteniment es requereix?
Els equips INPROSY es caracteritzen pels seus baixos requeriments de manteniment.

On es poden adquirir les peces de recanvi?
INPROSY subministra directament el 100 % dels recanvis de les seves solucions.

Hi ha assistència tècnica?
INPROSY proporciona suport tècnic per a tots els seus equips.

Quin és el temps de garantia?
El temps de garantia de les solucions INPROSY és de 2 anys o 4000 hores de funcionament.

Amb quina interfície és compatible el control de les solucions INPROSY?
El software de les solucions INPROSY és compatible amb la majoria de les interfícies utilitzades  en la indústria.

Es requereix formació prèvia per operar i mantenir el dispositiu?
Sí, i la formació s’inclou en l’adquisició de cadascuna de les solucions INPROSY.