Transportadors i Cintes Transportadores

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

Els transportadors i cintes transportadores Inprosy ofereixen una gran varietat d’amples, de materials (cadena, banda, corrons, etc..) i de formes (rectes, corbes, pendents, etc…) i es dissenyen específicament per a cada cas.

Els transportadors i cintes transportadores d’Inprosy es gestionen mitjançant un o varis motors elèctrics (en funció de la longitud del transportador i de les característiques dels productes a gestionar) que es coordinen entre ells i amb la línia a la que s’integren, a partir de la seva programació.

Son equips i solucions completament configurables en funció de les condicions físiques, l’espai disponible i les característiques d’entrada i de sortida de productes que hi hagin.

La gamma Inprosy ofereix varietat de superfícies, a fi d’adaptarse el millor possible als requeriments i característiques del producte a transportar, així como als desnivells o canvis de direcció requerits.

 • Totalment configurables
 • Aptes per a múltiples productes
 •  Aptes per a un ampli rang de velocitats
 • Velocitats de fins a 80 m/min
 • Varietat de materials i formes de la superfície de transport
 • Múltiples formats i amples de cadena
 • Mida dels productes transportats: variable segons l’estabilitat i el pes
 • Instal·lació a nivell de terra o en altura
 • Control integrat amb el de la línia
 • Construcció en acer inoxidable o altres materials
 • Requisits de seguretat segons la normativa de la UE

En quines indústries es pot utilitzar?
Potencialment es pot utilitzar en qualsevol indústria. El límit està marcat pel pes i el volum del producte a transportar.

Quins tipus de productes es poden transportar?
Els transportadors d’INPROSY poden transportar qualsevol producte dins d’unes limitacions de pes i mida. A tall d’exemple, podrien ser: flowpacks, capses, ampolles, doypacks, pots, flascons, components mecànics, components electrònics, etc.

Quines són les dimensions mínimes dels productes a transportar?
No hi ha cap mida mínima del producte a transportar. Tot depèn de la geometria del producte i de la configuració de la solució.

Quines són les dimensions màximes dels productes a transportar?
Depenent de la forma i el pes del producte, els límits màxims estarien al voltant de 600 x 500 x 500 mm. Per a dimensions superiors s’estudiarien solucions a mida.

Quin és el pes mínim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, no hi hauria limitació de pes mínim del producte.

Quin és el pes màxim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, el límit màxim de pes seria de 20 kg. S’estudiarien solucions a mida per a pesos més alts.

El dispositiu és de dimensions i capacitats estàndard o es fa a mida?
La gamma de solucions INPROSY inclou una línia de productes estàndard adaptables a les necessitats específiques de cada situació. A més, INPROSY desenvolupa solucions a mida a través del seu departament d’enginyeria.

Quina cadència de peces pot transportar/barrejar?
Els determinants de la cadència són el pes i la forma del producte. Tenint en compte aquests factors, les solucions INPROSY no serien adequades per a cadències que impliquen velocitats superiors a 80 m/min.

Pot transportar diferents productes alhora?
Sí, és possible.

Pot connectar-se amb altres dispositius o robots?
Sí, és possible.

És modificable en el futur, en cas que necessiti ampliar o reduir la capacitat?
Les solucions INPROSY són modulars i, per tant, adaptables i modificables.

Quin tipus i freqüència de manteniment es requereix?
Els equips INPROSY es caracteritzen pels seus baixos requeriments de manteniment.

On es poden adquirir les peces de recanvi?
INPROSY subministra directament el 100 % dels recanvis de les seves solucions.

Hi ha assistència tècnica?
INPROSY proporciona suport tècnic per a tots els seus equips.

Quin és el temps de garantia?
El temps de garantia de les solucions INPROSY és de 2 anys o 4000 hores de funcionament.

Amb quina interfície és compatible el control de les solucions INPROSY?
El software de les solucions INPROSY és compatible amb la majoria de les interfícies utilitzades  en la indústria.

¿Fa falta formació prèvia per operar i fer el manteniment del dispositiu?
Depend del tipus de producte. Per productes complexos, la formació està inclosa amb l’adquisició de solucions INPROSY.