1. Home
  2. Tots els productes
  3. Transportadors

Transportadors

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

Els transportadors Inprosy ofereixen una gran varietat d’amples, de materials (cadena, banda, corrons, etc..) i de formes (rectes, corbes, pendents, etc…) i es dissenyen específicament per a cada cas.

Els transportadors d’Inprosy es gestionen mitjançant un o varis motors elèctrics (en funció de la longitud del transportador i de les característiques dels productes a gestionar) que es coordinen entre ells i amb la línia a la que s’integren, a partir de la seva programació.

Son equips i solucions completament configurables en funció de les condicions físiques, l’espai disponible i les característiques d’entrada i de sortida de productes que hi hagin.

La gamma Inprosy ofereix varietat de superfícies, a fi d’adaptarse el millor possible als requeriments i característiques del producte a transportar, així como als desnivells o canvis de direcció requerits.

Menu