1. Home
  2. Tots els productes
  3. Transportadors i Cintes Transportadores

Transportadors i Cintes Transportadores

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

Els transportadors i cintes transportadores Inprosy ofereixen una gran varietat d’amples, de materials (cadena, banda, corrons, etc..) i de formes (rectes, corbes, pendents, etc…) i es dissenyen específicament per a cada cas.

Els transportadors i cintes transportadores d’Inprosy es gestionen mitjançant un o varis motors elèctrics (en funció de la longitud del transportador i de les característiques dels productes a gestionar) que es coordinen entre ells i amb la línia a la que s’integren, a partir de la seva programació.

Son equips i solucions completament configurables en funció de les condicions físiques, l’espai disponible i les característiques d’entrada i de sortida de productes que hi hagin.

La gamma Inprosy ofereix varietat de superfícies, a fi d’adaptarse el millor possible als requeriments i característiques del producte a transportar, així como als desnivells o canvis de direcció requerits.

Menu