1. Home
  2. Tots els productes
  3. Regulador Dinàmic de Flux Múltiple

Regulador Dinàmic de Flux Múltiple

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

El Regulador Dinàmic de Flux (DFR) ha estat dissenyat per equilibrar les taxes de producció entre successives estacions en la mateixa línia de producció, absorbint les ineficiències causades per les aturades planificades o fortuïtes de la línia. El DFR acumula productes automàticament quan es produeix l’aturada i els allibera de nou quan les condicions normals de funcionament s’han restablert.

Regulador Dinámico de Flujo Múltiple - Inprosy

El Regulador Dinàmic de Flux Múltiple (DFR-ML) ha estat dissenyat per equilibrar els ritmes de producció entre estacions successives d’una mateixa línia o de diverses línies de producció, que absorbeix les ineficiències causades per diferents velocitats de treball o per les aturades de curta durada que es puguin produir.

El DFR-ML permet que la línia continuï funcionant al ritme previst i contínuament, ja que compensa les possibles aturades amb la seva capacitat d’acumulació dinàmica. D’aquesta manera, el DFR-ML acumula productes automàticament, quan es produeix una aturada o pèrdua de velocitat, i les allibera de nou a la línia quan s’han restablert les condicions de treball normals.

Aquest DFR té la peculiaritat de poder comprendre en la mateixa estructura més d’un regulador, per tal de poder equilibrar diferents línies de producció alhora, a fi d’optimitzar l’espai i millorar l’eficiència.

A més, el DFR-ML és ideal tant per a petites necessitats d’acumulació com per a necessitats d’acumulació significatives (fins a 400 metres).

Menu