Unificar

Unificació dels fluxos de productes de dues línies de producció o més, amb conversió de la cadència d’entrada de productes a la cadència requerida per la següent estació de treball, que aconsegueix un augment del rendiment total de la línia.

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics