Transportadors de grans longituds

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

Els Transportadors de Grans Longituds (LLC) permeten el trasllat de productes que cobreixen grans longituds contínuament i sense transferències intermèdies, de manera que s’eliminen les possibles causes d’embús, acumulació o caiguda de productes.

Els Transportadors de Grans Longituds (LLC) d’Inprosy permeten la transferència de productes que cobreixen grans longituds de forma continuada i sense transferències intermèdies.

Són adaptables al tipus de producte a transportar i totalment configurable segons les condicions físiques, l’espai disponible i les característiques d’entrada i sortida dels productes.

El transport es duu a terme en una cadena modular, les baules de la qual permeten el disseny de circuits amb corbes i pendents, perquè puguin traçar el recorregut més adequat.

A més, la ubicació dels motors que gestionen els transportadors i la coordinació de la seva activitat a través de la seva programació, permeten que el recorregut es faci sense desplaçaments intermedis.

Això minimitza el risc de captura, interferència o la caiguda de productes.

 • Transport de gran longitud sense transferències
 • Totalment configurable
 • Simplificació de línies de transport
 • Redueix el risc d’atrapament i caiguda de productes
 • Velocitats de fins a 80 m/min
 • Transport en continu
 • Diferents formats de cadena fins a 300 mm d’amplada
 • Mida dels productes transportats: variable segons l’estabilitat i el pes
 • Transport sense pressió entre productes
 • Instal·lació a nivell de terra o en altura
 • Entrada i sortida de productes a la mateixa altura o a diferents nivells
 • Control integrat amb el de la línia
 • Construcció en acer inoxidable
 • Consum energètic: en funció de la distància i característiques del circuit
 • Requisits de seguretat segons la normativa de la UE

En quines indústries es pot utilitzar?
Potencialment es pot utilitzar en qualsevol indústria. El límit està marcat pel pes i el volum del producte a transportar.

Quins tipus de productes es poden transportar?
Els transportadors de grans longituts d’INPROSY poden transportar qualsevol producte dins d’unes limitacions de pes i mida. A tall d’exemple, podrien ser: flowpacks, capses, ampolles, doypacks, pots, flascons, components mecànics, components electrònics, etc.

Quines són les dimensions mínimes dels productes a transportar?
No hi ha cap mida mínima del producte a transportar. Tot depèn de la geometria del producte i de la configuració de la solució.

Quines són les dimensions màximes dels productes a transportar?
Depenent de la forma i el pes del producte, els límits màxims estarien al voltant de 600 x 500 x 500 mm. Per a dimensions superiors s’estudiarien solucions a mida.

Quin és el pes mínim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, no hi hauria limitació de pes mínim del producte.

Quin és el pes màxim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, el límit màxim de pes seria de 20 kg. S’estudiarien solucions a mida per a pesos més alts.

El dispositiu és de dimensions i capacitats estàndard o es fa a mida?
La gamma de solucions INPROSY inclou una línia de productes estàndard adaptables a les necessitats específiques de cada situació. A més, INPROSY desenvolupa solucions a mida a través del seu departament d’enginyeria.

Quina cadència de peces pot transportar/barrejar?
Els determinants de la cadència són el pes i la forma del producte. Tenint en compte aquests factors, les solucions INPROSY no serien adequades per a cadències que impliquen velocitats superiors a 80 m/min.

Pot transportar diferents productes alhora?
Sí, és possible.

Pot connectar-se amb altres dispositius o robots?
Sí, és possible.

És modificable en el futur, en cas que necessiti ampliar o reduir la capacitat?
Les solucions INPROSY són modulars i, per tant, adaptables i modificables.

Quin tipus i freqüència de manteniment es requereix?
Els equips INPROSY es caracteritzen pels seus baixos requeriments de manteniment.

On es poden adquirir les peces de recanvi?
INPROSY subministra directament el 100 % dels recanvis de les seves solucions.

Hi ha assistència tècnica?
INPROSY proporciona suport tècnic per a tots els seus equips.

Quin és el temps de garantia?
El temps de garantia de les solucions INPROSY és de 2 anys o 4000 hores de funcionament.

Amb quina interfície és compatible el control de les solucions INPROSY?
El software de les solucions INPROSY és compatible amb la majoria de les interfícies utilitzades  en la indústria.

Es requereix formació prèvia per operar i mantenir el dispositiu?
Sí, i la formació s’inclou en l’adquisició de cadascuna de les solucions INPROSY.