Política de privacitat i tractament de dades personals

INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS, S.L., d’ara endavant INPROSY, amb domicili en C/ Miquel Servet, 2, 08243 Manresa (Barcelona / Espanya), és titular d’aquest lloc web, i responsable de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través de aquest lloc web.

L’usuari queda informat sobre el tractament de les dades subministrades durant la navegació a la pàgina web i les que es generin com a conseqüència de la utilització de la mateixa, incloses, si escau, les comunicacions o les transferències internacionals de les dades que poguessin realitzar-se, amb les finalitats indicades a l’apartat Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?.

En el cas que les dades facilitades es refereixin a terceres persones físiques o jurídiques diferents de l’usuari, aquest garanteix haver recaptat i comptar amb el consentiment previ dels mateixos per a la comunicació de les seves dades i haver-los informat, amb caràcter previ a facilitar-los, de les finalitats de l’tractament, comunicacions i altres termes que preveu l’apartat Informació sobre Protecció de Dades.

La utilització d’aquesta web està subjecta a la Política de Privadesa i Tractament de Dades Personals, a les condicions d’ús que es detallen a continuació, així com a la política de cookies. Et preguem que les llegeixis atentament.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades personals?

La informació i/o dades personals que ens proporcioni són responsabilitat de:

 • Identitat: INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS, S.L. B-65859068
 • Adreça postal: C/ Miquel Servet, 2, 08243 Manresa.
 • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: info@inprosy.com

Quines dades recaptem i conservem?

INPROSY obté informació sobre els seus usuaris. Les dades que es conserven són:

 1. Les dades obtingudes de la navegació i ús del nostre lloc web, en concret:
  • El nom de domini del proveïdor (ISP) que li dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX estarà identificat amb el domini xxx.es.
  • La data i hora d’accés al nostre web.
  • L’adreça d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix ​​al nostre web.
 2. Les dades identificatives que ens faciliti, a través de cada un dels formularis accessibles per l’usuari en el Lloc Web i amb la finalitat exposada en cada un dels formularis.

Què dades no conservem i no arriben a incorporar-se a cap registre ni sistema d’emmagatzematge?

INPROSY no conserva cap de les dades operatius, econòmics o de producte amb què l’usuari emplena el formulari d’anàlisi econòmica d’un DFR. Aquestes dades són utilitzades únicament per generar els càlculs de rendiment i el corresponent informe que s’envia a l’usuari i s’eliminen automàticament amb l’emissió de l’informe.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A continuació, es detallen les finalitats dels tractaments:

 • Pel que fa a les dades obtingudes en la navegació i ús del nostre lloc web, realitzarem el tractament de les dades generades per la navegació amb les finalitats basades en les establertes en el panell de cookies i les seves preferències associades Configuració de galetes
 • Si és el cas, les dades facilitades en els formularis accessibles en el Lloc Web seran tractades amb les finalitats relacionades amb aquests formularis, en concret:
  • En el cas de facilitar les seves dades per fer una sol·licitud d’informació:
   • Per contactar a l’usuari i fer-li arribar aquesta informació.
   • Per actualitzar a l’usuari sobre desenvolupaments, notícies o canvis que puguin ser-li rellevants en relació a la informació sol·licitada o al seu àrea d’interès.
  • En el cas de facilitar les seves dades per sol·licitar un informe d’anàlisi econòmica d’un DFR:
   • Les dades econòmiques, operatius i de producte facilitades s’utilitzen exclusivament per fer els càlculs que donaran lloc a l’informe, i són automàticament eliminats amb li emissió d’aquest.
   • Les dades identificatives i de contacte de l’usuari s’utilitzen per fer-li arribar l’informe i es conserven per actualizarle sobre desenvolupaments, notícies o canvis que puguin ser-li rellevants en relació a la informació sol·licitada o al seu àrea d’interès.
  • En el cas de facilitar les seves dades per a realitzar-nos un suggeriment o formular una reclamació, tractarem les seves dades per posar-nos en contacte amb vostè i atendre la seva petició.
  • En el cas de facilitar les seves dades per sol·licitar la subscripció a butlletins electrònics tractarem les seves dades per a l’enviament de comunicacions i novetats basades en els interessos que ens hagi manifestat en el formulari de subscripció.
  • En el cas de facilitar les seves dades i acceptar l’enviament de comunicacions comercials tractarem les seves dades per enviar-li informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions i serveis de INPROSY.

Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel termini determinat amb base en els següents criteris: (i) obligació legal de conservació; i, (ii) sol·licitud de supressió per part de l’interessat en els supòsits en què sigui procedent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats incloses en l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” es detallen a continuació:

 • Pel que fa a la navegació i ús del nostre lloc web, és el consentiment que hagi atorgat l’usuari en el panell de cookies.
 • Pel que fa a les sol·licituds d’informació, emissió de l’informe de rendiment d’un DFR, realització de suggeriments o formulació de reclamacions, la base legitimadora és el consentiment de l’usuari a l’facilitar les seves dades com a contacte per atendre la seva petició.
 • Pel que fa a la subscripció a butlletins electrònics, la base legitimadora és el consentiment de l’interessat a l’facilitar les seves dades a la sol·licitud realitzada.
 • Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials la base legitimadora és el consentiment de l’interessat per a l’enviament d’informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions i serveis de INPROSY.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

INPROSY podrà comunicar les seves dades exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?“, Als següents destinataris:

 • A les diferents entitats de el Grup INPROSY per a l’adequada prestació de servei.
 • A terceres persones o empreses amb les que s’arribi a acords de col·laboració per a la prestació de serveis sol·licitats pel client.
 • A autoritats, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits exigits per la llei, la normativa local o en compliment d’obligacions regulatòries.

En el marc d’aquestes comunicacions, podran realitzar transferències internacionals de dades a tercers països. Aquestes transferències es realitzaran a països on no hi hagi una decisió d’adequació de la Comissió Europea únicament quan siguin imprescindibles per al compliment de les finalitats indicades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En els termes i amb l’abast que estableix la normativa vigent, qualsevol persona pot exercir els següents drets:

 • Accés: Conèixer quines dades personals seus té INPROSY.
 • Rectificació: Sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes.
 • Supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
 • Limitació de l’tractament: Sol·licitar que suspenguem el tractament de les seves dades, si, per exemple, les dades són inexactes o el tractament és il·lícit, podent no obstant ser tractats per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, la protecció dels drets d’una altra persona o per raons d’interès públic.
 • Oposició: Oposar-se a el tractament de les seves dades, excepte quan siguin necessaris per a, entre altres motius, el desenvolupament de la relació contractual, en el cas que l’hagués, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Li recordem que també pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, si escau.

Els anteriors drets es poden exercir directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita i dirigida a Departament de Protecció de dades; INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS, S.L., C/ Miquel Servet, 2; 08243 Manresa (Barcelona – Espanya).

Addicionalment, l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, a través de la pàgina web habilitada a aquest efecte per l’Autoritat de Control corresponent.

RESPONSABILITATS

INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquesta web procedent de fonts alienes a INPROSY, així com dels continguts no elaborats per la mateixa.

La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre les dades de contacte dels col·laboradors de INPROSY o sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre les matèries de la pàgina a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS, S.L. no serà en cap cas responsable el resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.