Elevar / Descendir

Elevació i/o descens de productes per mitjà de dispositius en espiral o tipus wedge, que optimitzen la relació entre desnivell salvat i superfície ocupada i asseguren un tractament acurat dels productes transportats.

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics