Regulador Dinàmic de Flux Aeri

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

El Regulador Dinàmic de Flux (DFR) ha estat dissenyat per equilibrar les taxes de producció entre successives estacions en la mateixa línia de producció, absorbint les ineficiències causades per les aturades planificades o fortuïtes de la línia. El DFR acumula productes automàticament quan es produeix l’aturada i els allibera de nou quan les condicions normals de funcionament s’han restablert.

Regulador Dinámico de Flujo Aéreo - Inprosy

El Regulador Dinàmic de Flux Aeri (DFR-R) ha estat dissenyat per equilibrar els ritmes de producció entre estacions successives d’una mateixa línia o de diverses línies de producció, que absorbeix les ineficiències causades per diferents velocitats de treball o per les aturades de curta durada que es puguin produir.

El DFR-R permet que la línia continuï funcionant al ritme previst i contínuament, ja que compensa les possibles aturades amb la seva capacitat d’acumulació dinàmica. D’aquesta manera, el DFR-R acumula productes automàticament, quan es produeix una aturada o pèrdua de velocitat, i les allibera de nou a la línia quan s’han restablert les condicions de treball normals.

Aquest DFR té la peculiaritat de poder comprendre en la mateixa estructura més d’un regulador, per tal de poder equilibrar diferents línies de producció alhora, a fi d’optimitzar l’espai i millorar l’eficiència.

A més, el DFR-R és ideal tant per a petites necessitats d’acumulació com per a necessitats d’acumulació significatives (fins a 400 metres).

 • Acumulació FIFO
 • Instal·lació aèria (inclòs a nivell de sostre)
 • Acumulació automàtica i en continu
 • Ideal per situacions amb restricció d’espai
 • Sense transferències intermèdies
 • Acumulació sense contacte
 • Augment de l’eficiència de la línia
 • Capacitat d’acumulació: fins a 400 metres
 • Velocitats d’entrada i sortida independents (fins a 80 m/min)
 • Diferents formats de cadena de fins a 300 mm d’amplada
 • Mida dels productes transportats: variable segons estabilitat i pes
 • Guiatge lateral adaptable
 • Cadena única i contínua sense transferències intermèdies
 • Entrada i sortida de productes a la mateixa altura o a diferents nivells
 • Acumulació en FIFO
 • Acumulació sense pressió entre productes
 • Control integrat amb el de les línies de producció
 • Instal·lació en altura (a nivell de sostre)
 • Totalment configurable combinant canals en el mateix pla i nivells en diferents plans:
  Canals x Plans
  2 x 1
  2 x 2
  4 x 1
  2 x 4
  4 x 4
  2 x 6
  4 x 6
 • Construcció en acer inoxidable
 • Dimensions: des de 2m x 0,5m x 0,5m, fins a 50m x 1,8m x 2,5m
 • Lubricació: recomanada
 • Potencia requerida: des de 0,2 KW  fins a 6 KW
 • Requisits de seguretat segons la normativa de la UE

En quines indústries es pot utilitzar?
Potencialment es pot utilitzar en qualsevol indústria. El límit està marcat pel pes i el volum del producte a transportar.

Quins tipus de productes es poden transportar?
Els reguladors dinàmics INPROSY poden transportar qualsevol producte dins d’unes limitacions de pes i mida. A tall d’exemple, podrien ser: flowpacks, capses, ampolles, doypacks, pots, flascons, components mecànics, components electrònics, etc.

Quines són les dimensions mínimes dels productes a transportar?
No hi ha cap mida mínima del producte a transportar. Tot depèn de la geometria del producte i de la configuració de la solució.

Quines són les dimensions màximes dels productes a transportar?
Depenent de la forma i el pes del producte, els límits màxims estarien al voltant de 600 x 500 x 500 mm. Per a dimensions superiors s’estudiarien solucions a mida.

Quin és el pes mínim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, no hi hauria limitació de pes mínim del producte.

Quin és el pes màxim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, el límit màxim de pes seria de 20 kg. S’estudiarien solucions a mida per a pesos més alts.

El dispositiu és de dimensions i capacitats estàndard o es fa a mida?
La gamma de solucions INPROSY inclou una línia de productes estàndard adaptables a les necessitats específiques de cada situació. A més, INPROSY desenvolupa solucions a mida a través del seu departament d’enginyeria.

Quina cadència de peces pot transportar/barrejar?
Els determinants de la cadència són el pes i la forma del producte. Tenint en compte aquests factors, les solucions INPROSY no serien adequades per a cadències que impliquen velocitats superiors a 80 m/min.

Pot transportar diferents productes alhora?
Sí, és possible.

Pot connectar-se amb altres dispositius o robots?
Sí, és possible.

És modificable en el futur, en cas que necessiti ampliar o reduir la capacitat?
Les solucions INPROSY són modulars i, per tant, adaptables i modificables.

Quin tipus i freqüència de manteniment es requereix?
Els equips INPROSY es caracteritzen pels seus baixos requeriments de manteniment.

On es poden adquirir les peces de recanvi?
INPROSY subministra directament el 100 % dels recanvis de les seves solucions.

Hi ha assistència tècnica?
INPROSY proporciona suport tècnic per a tots els seus equips.

Quin és el temps de garantia?
El temps de garantia de les solucions INPROSY és de 2 anys o 4000 hores de funcionament.

Amb quina interfície és compatible el control de les solucions INPROSY?
El software de les solucions INPROSY és compatible amb la majoria de les interfícies utilitzades  en la indústria.

Es requereix formació prèvia per operar i mantenir el dispositiu?
Sí, i la formació s’inclou en l’adquisició de cadascuna de les solucions INPROSY.