1. Home
  2. Tots els productes
  3. Unificador de línies

Unificador de línies

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

Els Unificadors de Línies han estat dissenyats per rebre productes de diferents línies de producció, amb cadències diferents o irregulars i entregar-los en un sol flux amb una cadència regular i estable a la següent estació de treball, i maximitzar la utilització de la seva capacitat.

Unificador de líneas producción - Inprosy

Els Unificadors de Línies Inprosy (UL) inclouen tants dispositius com línies calgui unificar. La gestió i coordinació de tots ells es realitza des del sistema de control que està integrat tant amb els de les línies precedents com amb el de la següent estació de treball.

Cada UL rep productes d’una de les línies a unificar amb la seva pròpia cadència i separació entre unitats. El sistema de control comú de dispositius UL regula i coordina l’activitat de tots ells perquè lliurin tots els productes rebuts amb la cadència requerida per la següent estació de treball.

A més, el sistema de control gestiona les quantitats de productes a entregar en els casos en què aquests s’hagin d’agrupar en conjunts amb un cert nombre d’unitats per al seu processament en la següent estació de treball. Aquest és el cas, per exemple, de conjunts de bosses que calgui encaixar en l’estació següent.

Finalment, la funció d’acumulació dinàmica que aporten els dispositius UL permet absorbir les ineficiències generades per les aturades de curta durada que pugui patir alguna de les línies que nodreixen de producte l’unificador de línies.

Menu