Unificador de línies

caixes

packs

bricks

doypacks

flowpacks

flascons

pots

safates

bossetes

ampolles

components mecànics

compontents elèctrònics

Els Unificadors de Línies han estat dissenyats per rebre productes de diferents línies de producció, amb cadències diferents o irregulars i entregar-los en un sol flux amb una cadència regular i estable a la següent estació de treball, i maximitzar la utilització de la seva capacitat.

Unificador de líneas producción - Inprosy

Els Unificadors de Línies Inprosy (UL) inclouen tants dispositius com línies calgui unificar. La gestió i coordinació de tots ells es realitza des del sistema de control que està integrat tant amb els de les línies precedents com amb el de la següent estació de treball.

Cada UL rep productes d’una de les línies a unificar amb la seva pròpia cadència i separació entre unitats. El sistema de control comú de dispositius UL regula i coordina l’activitat de tots ells perquè lliurin tots els productes rebuts amb la cadència requerida per la següent estació de treball.

A més, el sistema de control gestiona les quantitats de productes a entregar en els casos en què aquests s’hagin d’agrupar en conjunts amb un cert nombre d’unitats per al seu processament en la següent estació de treball. Aquest és el cas, per exemple, de conjunts de bosses que calgui encaixar en l’estació següent.

Finalment, la funció d’acumulació dinàmica que aporten els dispositius UL permet absorbir les ineficiències generades per les aturades de curta durada que pugui patir alguna de les línies que nodreixen de producte l’unificador de línies.

 • Unificació programable de línies
 • Basats en Reguladors Dinàmics de Flux (DFR)
 • Instal·lables a nivell de terra o en altura
 • Totalment configurable
 • Possibilitat de gestionar agrupacions de productes
 • Velocitats fins a 80 m/min
 • Acumulació i lliurament en continu
 • Diferents formats de corda fins a 300 mm d’amplada
 • Mida dels productes transportats: variable segons l’estabilitat i el pes
 • Transport i acumulació FIFO i sense pressió entre productes
 • Instal·lació a nivell de terra o en alçada
 • Forma dels productes transportats: qualsevol entre una àmplia gamma: capses, flowpacks, bosses, tubs, ampolles, llaunes, doypacks, peces mecanitzades, etc.
 • Entrada i sortida de productes a la mateixa altura o a diferents nivells
 • Control integrat amb el de la línia
 • Construcció en acer inoxidable
 • Consum elèctric: en funció de la distància i característiques del circuit
 • Requisits de seguretat segons la normativa comunitària

En quines indústries es pot utilitzar?
Potencialment es pot utilitzar en qualsevol indústria. El límit està marcat pel pes i el volum del producte a transportar.

Quins tipus de productes es poden transportar?
Els unificadors de línia d’INPROSY poden transportar qualsevol producte dins d’unes limitacions de pes i mida. A tall d’exemple, podrien ser: flowpacks, capses, ampolles, doypacks, pots, flascons, components mecànics, components electrònics, etc.

Quines són les dimensions mínimes dels productes a transportar?
No hi ha cap mida mínima del producte a transportar. Tot depèn de la geometria del producte i de la configuració de la solució.

Quines són les dimensions màximes dels productes a transportar?
Depenent de la forma i el pes del producte, els límits màxims estarien al voltant de 600 x 500 x 500 mm. Per a dimensions superiors s’estudiarien solucions a mida.

Quin és el pes mínim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, no hi hauria limitació de pes mínim del producte.

Quin és el pes màxim dels productes a transportar?
Depenent de la configuració de la solució, el límit màxim de pes seria de 20 kg. S’estudiarien solucions a mida per a pesos més alts.

El dispositiu és de dimensions i capacitats estàndard o es fa a mida?
La gamma de solucions INPROSY inclou una línia de productes estàndard adaptables a les necessitats específiques de cada situació. A més, INPROSY desenvolupa solucions a mida a través del seu departament d’enginyeria.

Quina cadència de peces pot transportar/barrejar?
Els determinants de la cadència són el pes i la forma del producte. Tenint en compte aquests factors, les solucions INPROSY no serien adequades per a cadències que impliquen velocitats superiors a 80 m/min.

Pot transportar diferents productes alhora?
Sí, és possible.

Pot connectar-se amb altres dispositius o robots?
Sí, és possible.

És modificable en el futur, en cas que necessiti ampliar o reduir la capacitat?
Les solucions INPROSY són modulars i, per tant, adaptables i modificables.

Quin tipus i freqüència de manteniment es requereix?
Els equips INPROSY es caracteritzen pels seus baixos requeriments de manteniment.

On es poden adquirir les peces de recanvi?
INPROSY subministra directament el 100 % dels recanvis de les seves solucions.

Hi ha assistència tècnica?
INPROSY proporciona suport tècnic per a tots els seus equips.

Quin és el temps de garantia?
El temps de garantia de les solucions INPROSY és de 2 anys o 4000 hores de funcionament.

Amb quina interfície és compatible el control de les solucions INPROSY?
El software de les solucions INPROSY és compatible amb la majoria de les interfícies utilitzades  en la indústria.

Es requereix formació prèvia per operar i mantenir el dispositiu?
Sí, i la formació s’inclou en l’adquisició de cadascuna de les solucions INPROSY.