Inprosy disposa dels mitjans per proporcionar les peces de recanvi dels seus equips. Generalment els equips d’Inprosy tenen un alt nivell d’adaptació a les necessitats dels seus clients, i això amplia el parc de recanvis requerit.

Inprosy té la informació i els mitjans per assegurar un subministrament ràpid de qualsevol mena de recanvis.